• slider image
:::

小六新生 學務主任 - 學務處 | 2017-02-24 | 人氣:52059

說明~ 時間:5/6(六)8:30開始,於民德館一樓柔道場地報到
                    合唱估一人場次約5分、口琴一人場次約3分、
                    管樂估一人場次約5分、弦樂估一人場次約5分、
                    直笛估一人場次約5分、舞蹈團是一起應試。
PS:煩家長估算應試時間,提前20分報到準備;             
    若錯過叫號順序才報到,將等候三個順序後才輪應試。

  • 1) 106民德國中音樂社團招考順序.xlsx
:::
電子連絡簿訂閱方法
無標題文件

學生 競賽活動

無標題文件

校園地圖資訊

無標題文件

民德國中主題網

無標題文件

好站推薦快速連結